KilTech er et autoriseret skadedyrsfirma med erfaring indenfor rottebekæmpelse

  • Vores grønne giftfrie fælder til rotter og mus ”Goodnature ”

  • Vi har rottehunde til bekæmpelse af rotter.

  • Intelligent rottebekæmpelse i kloakken.

Rottesikring med Kiltech

Hver dag bliver mange mennesker berørt af rotter. Mange virksomheder og boligejendomme bliver konfronteret med rotter.

Rotten er et skadedyr som ødelægger kabler og ledninger, inventar i bygninger, spreder smitte fra dens ekskrementer og urin og dette kan være farligt for mennesker. Dårlig omtale af virksomheden er ikke en god reklame samt kan det forekomme at medarbejdere bliver utrygge efter rotteangreb.

1.

Har du mistanke til rotter, har du observeret en rotte eller lugter der af rotte, en uhumsk lugt der kan lugte sødligt og surt

2.

Ring til os og vi kommer hurtigst muligt, samme dag.

3.

Under vores besøg foretager vi en inspektion på stedet for at få afklaret forholdende og hermed lave en plan

4.

Vi igangsætter bekæmpelsen i samarbejde med dig med den bedste løsning som er tilegnet jeres behov

Efter bekæmpelsen er det vigtigt at holde rotterne væk.

Vi informere dig derfor om metoder og løsninger indenfor rottesikring så du ikke skal tænke mere på det.

 

Hvad gør KilTech i forhold til bekæmpelsen af rotter?

  • Rottesikring foretages med de bedste løsninger der findes på markedet

  • Vores folk er uddannet og trænet i bekæmpelse af rotter.

  • Vi ved at rotterne skal bekæmpes hurtigt som det er muligt, derfor er en sikker og gensidig kommunikation vigtig.

Vores intelligente elektroniske fælde ‘Ratmo’.

Hvorfor er rottesikring så vigtigt?

Hvis du venter med at ringe, kan problemet hurtigt bliver omfattende og det tager længere tid at bekæmpe rotterne.

Derfor tøv ikke med at ringe til KilTech, vi kommer hurtigt.

Kontakt os

Rottens biologi

Rotten får typisk 4–12 unger i et kuld og i nogle tilfælde, helt op til 15 unger.

Hunner er kønsmodne efter blot 3 måneder og derfor kan flere af ungerne sagtens formere sig samme år. Hunrotten kan befrugtes lige efter hver fødsel.

Ungerne fødes i en rede som typisk er foret med plastic, halm eller dun.

De er nøgne og blinde ved fødslen, men allerede efter en måned er de selvstændige.

Brun-rotten er altædende. Den er primært planteæder, men foretrækker de tørre planter så som korn, frø og andre ting som ådsler, fugleæg, fisk, ja den er altædende.

Den skal æde omkring 10% af sin kropsvægt om dagen for at overleve, samt den skal have væske et par gange om dagen.

En hanrotte vejer typisk 200-250 gram og hunnen vejer lidt mindre.

Rottens synssans er dårlig men til gengæld lugter og hører den godt.

Hos KilTech anvender vi AuroTrap som er en effektiv fælde, som på en human og giftfri måde, afliver både rotter og mus.

  • Bekæmper skadedyr mere miljøvenligt og effektivt, uden brug af gift

  • Undgår sekundær forgiftning af rovdyr og kæledyr

  • Sparer unødvendige servicebesøg med automatisk dataindsamling og rapportering

  • Omgående besked til KilTech (notifikation) ved fangst i fælde, derfor en præcis og sikker måde at bekæmpe på.