Den rette og effektive bekæmpelse af mus

1.

Har du mistanke om mus, har du observeret mus eller lugter der af mus, en uhumsk lugt der kan lugte sødligt og surt.

2.

Ring til os og vi kommer hurtigst muligt, gerne samme dag.

3.

Under vores besøg foretager vi en inspektion på stedet for at få afklaret forholdende og dermed lave en plan.

4.

Vi igangsætter i samarbejde med dig, den bedste løsning som er tilegnet jeres behov

Nogle af vores metoder til bekæmpelse af mus:

  • Overvågning med enheder der fortæller om musenes færden.

  • Bekæmpelse med elektroniske fælder.

  • Fælden informerer os når der er fangst via sms eller mail, derfor har vi akut udrykning ved fangst.

Vigtig info omkring forebyggelse efter bekæmpelse af mus

  • Det er vigtigt at lukke revner og sprækker, tætne ved og omkring rørgennemføringer udvendig.

  • Montering af fejelister i bunden af døre og porte, så det er svært for musen at komme indenfor.

  • Indvendige huller lukkes af med enten mørtel eller stålnet.

  • Beskær tæt vegetation udvendigt som støder op til bygningerne, dvs., grene, buske o.lign., så mus og rotter ikke har let adgang fra buske og grene op til f.eks. taget på bygningen.

Hos KilTech, bekæmpes mus med de bedste løsninger der findes på markedet

Vores folk er uddannet og trænet i bekæmpelse af mus. Vi ved at musene skal bekæmpes hurtigt som det er muligt, derfor er nærvær og gensidig kommunikation vigtig.

Hos KilTech går vi ind for den bedste løsning med bekæmpelsen på markedet

Musen er en del af gnaverfamilien, og den lever i Danmark sammen med mennesker, den betragtes som et skadedyr.

Mus skal man ikke ignorere, eftersom at mus kan ødelægge og skade bygninger, ved at forårsage huller og revner, sprækker i bygningskonstruktioner, skader i ejendele hos private og ikke mindst virksomheder.

Mus kan tilmed også forårsage brand, eftersom at de bider i ledninger og kabler.

Mus spreder smitte, bl.a. salmonella, weillsyge og andre sygdomme hvis man kommer i berøring med deres ekskrementer og urin eller hvis man indånder støv hvor musene færdes.

Mange gange hvor mennesker har været syge i mave/tarme regionen, kan det skyldes en eller anden form for kontakt med musenes ekskrementer, urin eller støv uden at vide det. Så derfor kan musen forårsage dødelige og kroniske sygdomme, derfor skal man være opmærksom.

Musen findes i hele verden og selvfølgelig også i Danmark. Musene trænger ind alle steder da en mus som regel kun kræver 5-6 mm plads for at komme igennem, hvor der er mennesker, kommer den også for at søge efter føde og rede muligheder.

Hos KilTech anvender vi AuroTrap som er en effektiv rottefælde, som på en human og giftfri måde afliver både rotter og mus.

Fælden er indbygget i en stålkasse og kan fungere fristående, både med eller uden jordspyd, eller den kan monteres på en væg.
Fælden er en dansk patentanmeldt opfindelse, udviklet af Aurocon ApS.

Musens biologi

Musen har evnen til at kunne komme ind næsten alle steder, da det blot kræver en åbning på omkring 5-6 mm.

Den er mest aktiv aften og nat, og derfor er det også her man kan høre den når den er kommet ind. Nogle tegn på dette kunne være puslelyde og gnavelyde, oppe fra loftet eller under gulvbrædderne eller inde i væggene.

Musen er altædende, men foretrækker frø og korn produkter. Den søger efter mad om natten og den kan konsumere omkring 10–20 procent af dens kropsvægt, hvilket svarer til 3-4 gram pr. dag. Mus behøver ikke væske hver dag da den i kort tid kan leve af det væske der måtte være i føden. Musen er i stand til at formere sig året rundt, dog mindre i vinterhalvåret.

Musen kan få op til 4–6 kuld om året, antal pr. kuld er ca. 5–8 unger. Musen er drægtig i 20-24 dage, så mus kan altså formere drastisk på et år.

Musen bliver kun omkring et halvt til 1 helt år i vild tilstand. Musen er en fantastisk klatrer. Den kan klatre op af en lodret væg som er lidt rug, den er som sagt nataktiv, den ser ikke så godt men har veludviklet lugte og føle sans, den udsender og hører højfrekvente lyde som mennesker ikke er i stand til at høre.