Ring til KilTech, vi bekæmper hvepse og gedehamse


Ring og hør nærmere
på telefon 20 400 083 eller udfyld formularen her.

KilTech bekæmper hvepse og hvepsebo hos erhverv og private institutioner alle steder og vi rykker ud meget hurtigt.

Da hvepse kan være meget generende midt og sidst på sommeren, er det rart at få hjælp til at få dem væk.

Hvis man er allergisk overfor hvepsestik, fraråder vi derfor at man selv bekæmper dem.

Hvilke metoder anvender KilTech til bekæmpelse af hvepse og hvepsebo?

Vores teknikere vil hurtigt lokalisere boet og derefter pustes der insektpudder direkte ind i indflyvningshullet i hvepseboet – eller de huller og sprækker hvor hvepsene flyver ind. Pudderen fordeler sig i et større område i og omkring hvepseboet.

Dette pudder dræber hvepsene og gedehamsene.

KilTech bekæmper hvepse på en sikker og hurtig måde

Vi anvender de sikreste og nyeste metoder hver gang.

Kontakt os

Hvorfor vælge Kiltech ApS?

  • KilTech har mange års erfaring i bekæmpelse af hvepse og skadedyr.

  • Vores serviceteknikkere er kvalificeret og uddannet skadedyrsbekæmpere

  • Vi anvender de sikreste og nyeste metoder hver gang.

  • Vi kommer hurtigt.

  • Vi lægger stor vægt på at kommunikere ordentligt og professionelt med vores kunder hver gang.

  • KilTech bekæmper hvepse på en sikker og hurtig måde så du ikke skal tænke mere på det.

Hvepsens biologi

Hvepsen og gedehamsen har en gul og sort stribet bagkrop, hvepsen bliver ca 12 cm i længden hvor gedehamsen er ca dobbelt så stor.

I det tidlige forår starter dronningen med at lægge sine få æg, 6-12 stykker, dem passer hun indtil de er voksne, over en sommer lægger hun ca. 6000 æg.

I sensommeren flyver nye dronninger og hanner ud for at overvintre og for at starte deres eget samfund til det kommende forår. Arbejderne i boet bliver derefter arbejdsløse og flyver rundt på må og få. Her drikkes der saft fra nedfaldne frugter og bliver døsige og fulde af det – her bliver de altså hurtig aggressive og dermed tiltrækkes de også af den mad som vi sidder og spiser ude på terrassen. De kan blive meget genererende og kan derfor stikke.

Husk at en hveps kan stikke flere gange da den har ingen modhager på sin brod, modsat bien som har modhager på sin brod.

Genbruger hvepsene deres bo?

Nej, hvepse genbruger ikke deres bo. Ved sensommeren/efterår dør de fleste hvepse og dronningen går i dvale og overvintre i for eksempel huller i et skur, huller i træer og så videre.
I det kommende forår, kommer hvepsedronningen frem fra sin vinterdvale, derefter går hun i gang med at bygge et nyt bo. Her lægger hun sine æg og starter dermed en ny hvepsekoloni.

Bier

 

Bier er ikke betegnet som et skadedyr, men der kan være mange af dem og de sværmer oftest i store kolonier omkring dronningen så kan de virke meget generende. Du kan tage kontakt til en biavler eller til Dansk Biavlerforening (biavl.dk). De kan hente boet hjem til deres bistader.

Er de dog meget generende så kontakt os , vi bekæmper bierne på en human og forsvarlig måde.