Den rette og effektive bekæmpelse mod møl

Hvad KilTech kan tilbyde dig:


Med en serviceaftale vil du få bekæmpet møl i hele kalenderåret.

Vi sprøjtebehandler de berørte områder, samt opsætter feromon-fælder i det nødvendige omfang.

En serviceaftale indeholder op til 3 besøg for indeværende kalenderår.

En serviceaftale for møl, gælder både klædemøl og frømøl.

Vi også tilbyder enkeltstående behandlinger.

For erhvervskunder vil vi typisk sende et tilbud, alt efter omfang.